Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı

Kullanımı ve Hizmet Şartları

Etkindefter.com, Etkin Defter’ aittir ve onun tarafından işletilir. Portal üzerinden etkindefter.com Ürünü’ne, online eğitim içerikleri, uygulama ve hizmetlere erişmek ve bunlardan faydalanmak için kullanabilirsiniz. Portal kapsamında 18 yaşından küçükler veli ve/veya vasinin izin ve/veya onayı olmaksızın alım-satım işlemlerinin tarafı olamazlar.

1. İçerik Sağlayıcı, (Etkin Defter) Portal üzerinde yer alan herhangi bir Hizmet veya Ürün için ön tarama, inceleme, işaretleme, filtreleme, değişiklik yapma, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutmakta, ancak bu konuda yükümlülük taşımamaktadır. Etkin Defter’in söz konusu Ürün ve Hizmetler’den satın almış müşterileri 2 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle Ürün ve Hizmet satışını sürekli veya geçici olarak durdurabileceğini veya Ürün ve Hizmetlere erişiminizin engellenebileceğini kabul etmektesiniz. Etkin Defter’in her türlü önlemi almasına rağmen Portal’da yasadışı harici yollarla kabul edilemez veya uygunsuz bulabileceğiniz Ürün ve Hizmetler den sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz..

2. Portal’dan indirilen ya da Portal’ın kullanımıyla başka şekilde edinilen ürünleri kullanmaktan kaynaklanan risklerin yalnızca size ait olduğunu; yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde herhangi bir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” ve “bulunduğu gibi” sağlandığını açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Portal’ın kullanılması ve portal aracılığıyla indirilerek edinilen herhangi bir hizmet ve ürünü kullanma tercihi ve bundan kaynaklanan riskler size ait olup; bilgisayar sisteminizin, mobil cihazınızın ya da diğer cihazlarınızın zarar görmesi veya bu tür bir kullanımdan doğan veri kayıpları konusunda sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Etkin Defter ayrıca ürün ve hizmetlerin ticari olarak satılabilirliği, kalitesinin yeterliliği, belirli bir amaca uygunluğu ve bir şartı ihlal etmediği gibi açık veya zımni her tür garantiyi vaat ve taahhüt etmemekte; edindiğiniz ürünleri kullanmanızdan kaynaklanan, veri kaybı dahil maruz kalabileceğiniz her tür doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuçta ortaya çıkan ya da emsal teşkil eden zararlar konusunda, (sözleşme, ihmal dahil haksız fiil veya diğer) tarafınıza karşı hiçbir yükümlülük taşımadığını açık şekilde anlamakta ve kabul etmektesiniz.

3. Ürün ve Hizmetlere erişmek için adınız, adresiniz ve fatura bilgileriniz gibi kendinizle ilgili bilgileri vermeniz gerekebilir. Verdiğiniz bu tür bilgilerin daima gerçek, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz. Portal kapsamında yer alan Ürün ve Hizmetler’e erişmek için yer verilen şartlara uymakla yükümlü olduğunuzu; ancak son kullanıcı lisans sözleşmelerinde belirlenen düzenlemeler çerçevesinde Ürün ve Hizmetler’i indirme, yükleme ve/veya kullanma hakkına sahip olacağınızı kabul etmektesiniz.

4. Portal’a Etkin Defter tarafından sağlanan arayüz dışındaki bir arayüzden veya başka bir şekilde erişmeyeceğinizi (erişmeyi denemeyeceğinizi) otomatik yollarla (kod dosyası, tarayıcı veya zaman zaman benzer teknolojilerin kullanılması dahil) erişmeyeceğinizi (veya erişmeyi denemeyeceğinizi) ve web sitesinde bulunan herhangi bir robot.txt dosyasında belirtilen talimatlara uyacağınızı; Portal’ı ve/veya bağlı sunucuları, ağları) etkileyecek veya aksamalara yol açacak herhangi bir işlem yapmayacağınızı; Portal’da bulunan Ürünler’in veya Hizmetler’in herhangi birini veya üçüncü taraflar tarafından işletilen web sitelerini, sunucuları veya ağları etkileyecek veya bunlarda aksamaya yol açacak şekilde kullanmayacağınızı; son kullanıcı lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmedikçe Ürün, Hizmet veya uygulamaları herhangi bir amaçla çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, pazarlamayacağınızı veya yeniden satmayacağınızı; lisans gerektiren herhangi bir ülkeye önceden lisans almadan (uzaktan erişim dahil) doğrudan veya dolaylı ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi bu bentte yer alan sorumlulukların ihlali ve tüm zarar sonuçlarından kusurlu sıfatıyla sorumlu olacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

5. Portal üzerinde yer alan Ürün ve Hizmetler’in bazıları Etkin Defter tarafından sunulurken, bazıları tamamıyla Etkin Defter’in ayrı ve bağımsız gerçek veya tüzel sunulabilir. Etkin Defter Portal üzerinde yer alan veya Portal aracılığıyla ve Etkin Defter dışındaki bir kaynak tarafından oluşturulan herhangi bir Ürün’ün içeriği ve erişimi hakkında sorumluluk kabul etmemektedir.

6. Portal kapsamında bazı Ürün ve Hizmetler ücretsiz olarak sunulurken bazı Ürünler ücret karşılığında kullanım lisansı satışı yapılmaktadır. Portal üzerinden yaptığınız satın alma işlemleriyle ilişkili ücret ödeme yükümlülüğünüzü ifa etmeden Ürün ve/veya Hizmet’in tarafınıza teslim edilmeyeceğini bilmekte ve kabul etmektesiniz. Etkin Defter, Ürün ve/veya Hizmet satın alma işlemini kolaylaştırmak amacıyla size çeşitli ödeme gerçekleştirme yöntemlerine ilişkin tercihler sunabilir. Söz konusu işlemler; söz konusu ödeme gerçekleştirme yöntemini kapsayan başka bir yasal sözleşmeye tabi olmanız sonucunu doğuracağından bu hususta Etkin Defter’in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını; ödeme yöntemini uygulayan kuruluşla işlemleri sonuçlandıracağınızı kabul etmektesiniz. Etkin Defter tek taraflı karar verme yetkisi dahilinde önceden haber vermeksizin, mevcut ödeme gerçekleştirme yöntemini değiştirme ve/veya yeni ödeme yöntemi ekleme hakkını saklı tutar. Portal kullanımınız veya Portal üzerinden satın aldığınız Ürün ve Hizmetlere ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm vergilerin bildirilmesi ve ödenmesi de dahil olmak üzere vergisel yükümlülüklerin tarafınıza ait olduğunu kabul etmektesiniz. Etkin Defter Portal üzerinden yapılan satın alma işlemlerinden kaynaklanan fatura anlaşmazlıkları konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. Faturayla ilgili sorunlar ilgili Geliştirici’ye, ödeme işlemi yapan kişi veya kuruluşa ya da kredi kartı şirketine yönlendirilmelidir.

7. İade Hakkı: İade etme seçeneği bulunan ve kullanıcı arayüzünde belirtilen Uygulamalar dışındaki Ürün ve Hizmetlerin kapsam itibariyle iadesi yasal olarak mümkün değildir. Portal herhangi bir Ürün için yeni sürüme geçme işlevi sunmamaktadır. Bir Ürün, ücretsiz veya ödemeli olarak yeni sürüme geçme olanağı sunuyorsa, bu yükseltmeler doğrudan Ürün’den sorumlu Geliştirici’den alınmalıdır. Etkin Defter karar verme yetkisi kendinde olmak üzere, bazı ürün ve uygulamaları Portal’dan kaldırma hakkını saklı tutar. Etkin Defter bu gibi hallerde Ürün’ün tarafınızdan kullanımı veya satın alım fiyatını ürünü oluşturan Geliştirici’den geri almak üzere gerekli bilgileri size temin edecektir.

8. Müşteri Desteği: Portal’ın kullanılması ve işletilmesiyle ilgili destek (Ürünlerin nasıl bulunacağı, satın alınacağı, indirileceği, iade edileceği ve kaldırılacağı) kullanıcı arayüzünde sağlanmaktadır. Etkin Defter, Geliştiriciler tarafından dağıtılan Ürünler için müşteri desteği sunmamaktadır. Her Geliştirici, sunduğu müşteri desteğinin düzeyini belirlemekten sorumludur ve doğrudan geliştiricilerle irtibat kurmanız gerekmektedir.

9. Etkin Defter ve/veya üçüncü tarafların, hiçbir sınırlandırma olmaksızın Ürünlerle ilgili geçerli tüm Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere, Portal ve Portal’da bulunan Ürünlere ilişkin tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere sahip olduğunu kabul etmektesiniz. “Fikri Mülkiyet Hakları”, dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir durumda (ve herhangi bir uygulamada) söz konusu olduğunda: patent yasaları, telif hakkı, ticari sırlar, teknik bilgi, tasnife tabi bilgi, işletme adları ve alan adları, bilgisayar programları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari unvanlar, hizmet modelleri, tasarım hakları, yarı iletken topografi hakları, veritabanı hakları dahil tüm fikri mülkiyet haklarını ifade eder. (i) İzin verilmedikçe Ürünleri kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, lisans vermeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, aktarmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, uyarlamayacağınızı, çevirmeyeceğinizi, türev çalışmalar hazırlamayacağınızı, kaynak koduna dönüştürmeyeceğinizi, tersine mühendislik uygulamayacağınızı, parçalara ayırmayacağınızı veya Ürünlerdeki kaynak kodu dönüştürmeyi denemeyeceğinizi, (ii) güvenliği veya Ürünlerdeki herhangi bir işlev (sınırlandırma olmaksızın dijital haklar yönetimi veya iletme kilidi işlevi de dahil olmak üzere) tarafından sağlanan, belirlenen veya uygulanan içerik kullanım kurallarını engelleyecek veya zarar verecek işlemler yapmayacağınızı, (iii) Ürünleri, herhangi bir yasayı veya üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek şekilde içeriğe erişmek, içeriği kopyalamak, aktarmak, çapraz kodlama yapmak veya içeriği yeniden aktarmak üzere kullanmayacağınızı veya (iv) Etkin Defter’in veya üçüncü tarafların telif hakkı bildirimlerini, ticari markalarını veya Ürünlere eklenmiş olan veya Ürünlerin içerdiği diğer mülkiyet hakları bildirimlerini kaldırmayacağınızı, karartmayacağınızı veya değiştirmeyeceğinizi ve üçüncü tarafların bu işlemleri yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

10. Portal üzerinden yayınlanmak üzere Etkin Defter’e gönderdiğiniz Ürün ve Hizmetler veya Ürün ve Hizmetler aracılığı ile sunduğunuz, gönderdiğiniz veya teşhir ettiğiniz İçerik üzerindeki çoğaltmak, uyarlamak, değiştirmek, tercüme etmek, yayımlamak, halk önünde icra etmek ve teşhir etmek ve dağıtmak için daimi, geri alınamayan, dünyanın her yerinde geçerli olan, telif ücreti olmayan ve münhasır olmayan bir lisansı Etkin Defter’e vermektesiniz. Ürün ve Hizmetleri kullanıcılara sunmak için gerekli teknik adımları atarken, (a) Ürün ve Hizmetleri farklı halka açık ağlar üzerinden ve faklı medyalarda iletebileceğini veya dağıtabileceğini; ve (b) İçeriğinizi bağlı ağlar, araçlar, hizmetler veya medyaların teknik gerekliliklerine uydurmak ve uyarlamak için gerekli olan değişiklikleri yapabileceğini kabul etmekte ve bu kapsamdaki lisansı Etkin Defter’e vermek için gereken tüm haklara, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu teyit etmekte ve garanti etmektesiniz.

Size en iyi deneyimi sunabilmemiz için web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).